38 lägenheter i nytt generationsboende: ”Blir väldigt fina hus i en fin miljö”

I Almby kyrkpark bygger OBK ett generationsboende. Ett nytt men beprövat koncept med inspiration från Nederländerna. Här blir det 38 lägenheter med naturliga mötesplatser för studenter och äldre på beställning av Svenska kyrkans bostäder i Örebro.

 

Det första symboliska spadtaget togs i april och i början på maj sattes den första riktiga skopan i marken. Redan nu går det ana var de tre huskropparna ska resas.

 

– Vi har börjat med grunden för den första huskroppen och med VA för resterande, berättar Karl Brugge, projektledare på OBK. Det blir tre ganska låga huskroppar i form som en hästsko ungefär, med öppning mot församlingshemmet.

 

Gemensamma mötesplatser

Så småningom kommer de tre huskropparna att byggas samman med församlingshemmet genom en inglasad gång och mellan varje huskropp finns loftgångar. Det ska möjliggöra för de boende att bland annat ta sig till ett gemensamt vardagsrum där studenterna och de äldre kan mötas, precis som på innergården.

 

– Tidigare låg en fin park på platsen, så beställaren är mån om att det blir väldigt fina hus och en fin miljö här igen. Taken blir rätt branta, sen blir det träfasader och det kommer att finnas en trevlig äppellund på gården för de boende, berättar Karl och fortsätter:

 

– På våning 1 och 2 bygger vi seniorlägenheter och sen studentlägenheter högst upp. Det är ett koncept med inspiration från Nederländerna, att bygga generationsboenden för studenter och äldre, men det är ett beprövat koncept som har funkat riktigt bra.

 

”Det som är lite speciellt”

Generationsboendet byggs enligt hög miljöstandard med bland annat klimatanpassad betong och på taken får husen solceller. För projektledare Karl Brugge, platschef Johan Jansson och OBK är det även viktigt att hänsyn visas byggnationens närmiljö.

 

– Det som är lite speciellt här är att det ibland är bröllop eller begravningar intill som vi behöver planera efter. Vi vill inte störa kyrkans verksamhet. Därför får vi anpassa vårt arbete så att vi inte arbetar med högljudda maskiner eller liknande.

 

– I övrigt är det inga konstigheter. Rent byggtekniskt är det ett ganska traditionellt bygge och vi ska vara klara under sommaren 2023. Det är en bra beställare som vi har arbetat med tidigare och jag tror det kommer att bli väldigt fina hus!