ÅTERBESÖK VID EPIROCS UTBYGGNATION I NORRA BRO: ”HÄNDER MYCKET HÄR”

Prototyphallen står klar, kontorshuset färdigställs invändigt och arbetet med de nya produktionsytorna har börjat. Det händer och har hänt mycket i Norra Bro. Arbetschef Karl Brugge ger oss en uppdatering från det stora projektet åt Epiroc.

Ett år har gått sedan markarbetet började vid Epirocs anläggning i Norra Bro med OBK som totalentreprenör. Sist vi besökte projektet för en uppdatering, i april förra året, pågick gjutningen av betongplattan till prototyphallen.

– Prototyphallen var den första etappen av totalt tre stycken. Den togs i drift redan i oktober förra året så där inne byggs och testas borriggar nu, berättar Karl Brugge. Det finns också en tillhörande smidesverkstad i hallen.

Parallellt med den första etappen påbörjades även arbetet med kontorshuset. En utbyggnation i tre plan med skifferfasad och många detaljer. Nu arbetar OBK invändigt med ytskikt som golvmattor, undertak, systemväggar och att få detaljerna på plats.

– Epiroc har full drift i fabriken och fulla orderböcker. Därför behöver vi visa hänsyn för att inte störa deras produktion, och det krävs mycket samordning och samarbete. Det har gått bra! Nu ska vi se till att färdigställa kontorshuset så att Epiroc får flytta in här också.

Med prototyphallen klar och kontorshuset i slutfasen kvarstår sen bara den sista och största etappen – produktionshallarna. Epirocs produktionsytor ska utökas med 9 000 kvadratmeter. Efter rivnings- och markarbete har grundläggningen precis blivit klar.

– Snart är det fullt fokus på produktionsytorna där vi ska resa stommen och bli klara med fasad och tak innan sommaren. Hårdbetonggolvet gjuter vi när tak och väggar är uppe eftersom gjutningen är väderkänslig. Det händer mycket här och går verkligen framåt!