Eon:s nya bränslelager snart färdigställt: ”Det här är ett speciellt projekt”

Ett nästan tio hektar stort område utgör Eon:s nya bränslelager. För snart tre år sedan upptäcktes det att lakvatten med höga pH-värden läckte ut från deponin. Sedan december 2021 har OBK arbetat med att få en långsiktig lösning på plats – nu är projektet nära mållinjen.

 

Sedan vi besökte projektet senast har mycket hänt. Drygt 60 000 kvadratmeter tät asfalt har lagts på området. En ny cistern, ett reningsverk och en stor sedimenteringsficka har kommit på plats. Mycket av arbetet går inte att se med blotta ögat men det är en komplex anläggning som skapas här.

 

”Man får ta fram sin innovativa sida”

Det som återstår i projektet är främst arbetena kring dammarna. Där ska vattnet bland annat testas efter rening för att se till att metall- och pH-värdena ser bra ut. Det säkrade vattnet släpps så småningom ut från området – därför är det viktigt att denna del av projektet utförs korrekt.

 

– Jobbet med dammarna går inte att utföra om temperaturen inte är rätt. När det blir varmare ute igen gasar vi på arbetet ordentligt, berättar Joakim Lund-Petersen, platschef och entreprenadingenjör på projektet.

 

Industriprojekt som detta skiljer sig från de mer klassiska byggprojekten som OBK utför och Eon:s bränslelager är ett speciellt projekt.

 

– Det är inte alltid det finns helt färdiga lösningar eller en handbok att utgå från. Man får ta fram sin innovativa sida, berättar Joakim.

 

I detta projekt är det en relativt ny lösning som ska komma på plats. Gummidukarna som anläggs runt dammarna ska bekläs med betongdukar för att de ska hålla längre. Gummi är ett känsligt material och lösningen gör att dammarna skyddas mot yttre faktorer som is och UV-strålning. Det försäkrar att arbetet som görs har en lång livslängd.

 

Ett projekt som kräver bra samarbete

Eon har haft sin verksamhet i full drift samtidigt som projektet har fortlöpt, vilket har krävt ömsesidig förståelse från båda parter.  

 

– Eon är en bra beställare. Vi har hela tiden haft förståelse för varandra och haft veckovisa samtal med dem för att säkerställa att allt går som det ska. Samarbetet mellan alla i gruppen på plats har också fungerat bra, säger Joakim.

 

Med en långsiktig lösning snart färdigställd står Eon:s område miljösäkrat inför framtiden – ett projekt för OBK att vara stolta över.

 

– Nu är det bara målsträckan kvar! säger Joakim.