EPIROC HÄRDVERKSTAD – BARA DETALJER KVARSTÅR

Nybyggnationen av Epiroc härdverkstad närmar sig slutfasen där OBK är totalentreprenörer. Bara detaljer kvarstår. I slutet av mars träffade vi Joel Ringnander och Tobias Seffel som berättade mer om vad som händer på entreprenaden och hur arbetet har gått.

Senast vi besökte Epiroc härdverkstad, i oktober 2019, var projektet fortfarande i ett tidigt stadie. Då var det grundläggning och att gjuta plattor som stod på agendan. Sedan dess har det hunnit hända en hel del.

– Nu är vi i slutfasen kan man säga och i mitten på maj är det slutbesiktning av den första fasen. Därefter kommer de stora maskinerna som ska in i härdverkstaden. Själva byggnaden är väl mer eller mindre klar utvändigt och nu arbetar vi framförallt invändigt, berättar Tobias.

Epirocs nya härdverkstad kommer att bestå av två produktionsgrupper för värmebehandling. Däremellan kommer det att finnas kontrollrum på bottenplan och fläktrum på ovanplan. Invändigt är det bara byggdetaljer som exempelvis dörrar, fönster och socklar som återstår för byggarna att göra. Mer är det att göra för installatörerna som ska få el, rör och ventilation på plats. Joel visar i 3D-modellen.

– Det är väldigt mycket maskiner och installationer som ska in i hallen. Vi har bland annat gjort en 3,5 meter djup grop för att kunna sänka ner en av maskinerna och få plats med det övriga. I fläktrummet har man gjort på ett liknande vis, men istället för att sänka ner har vi höjt upp. Där står ett av fläktaggregaten upphöjt på ett två meter högt stativ. Totalt ska det få plats tre fläktaggregat. Det är ju en produktionsanläggning för värmebehandling och det ställer en del krav på luften, förklarar Joel som sköter projektledningen.

Det som görs nu är att det förbereds invändigt för de stora maskinleveranserna.

När maskinerna är på plats och installerade börjar den andra och sista fasen för OBK.

I fas två ska el, rör och ventilation anslutas till maskinerna. För att maskinerna ska kunna lyftas in i hallen finns det nu två stora öppningar på fasadens långsida, och dessa ska sättas igen med stora glaspartier under nästa fas.

– Projektet har flutit på väldigt bra så här långt! Inte minst fasaden som Strängbetong har gjort blev ju väldigt snygg. På kvällarna blir dessutom fasaden extra snygg med spotlights och projektorer och man får känslan av att man är i en gruva. Det är också kul att göra projekt med ett företag som Epiroc som tar hem jobben till Sverige och utvecklar det som de har här. Det är väldigt bra för Örebro som stad, avslutar Joel.