JUSTERVERKET I HASSELFORS STÅR KLART

Drygt 30 meter högt och 150 meter långt – det färdiga justerverkshyvleriet i Hasselfors sträcker sig över trädtopparna. Med en enorm hyvel och andra stora maskiner kan Setra Trävaror även återanvända spillet i det som varit Mikael Noréns första projekt som platschef hos OBK.

Första gången vi besökte Setra Hasselfors i februari 2019 träffade vi en ”helnöjd” Mikael Norén som var ny på jobbet och redo för sitt första projekt hos OBK. Nu, ungefär ett och halvt år senare, säger han så här:

– Jag trivs fortfarande jättebra. Det har varit ett bra projekt att få starta med på OBK tillsammans med alla duktiga medarbetare. Förutom samarbetet med hantverkare har även Bengt Ålund och Alf Pettersson hjälpt till som direkt stöd på plats med projektledning och arbetsledning, medan Marie Pontén har hjälpt till med alla inköp och kalkylarbeten. Dessutom har Johan Åhlund som varit Arbetschef för projektet stått vid min sida och hjälpt mig genom hela projektet, men också litat på mig och visat stort förtroende, så det har varit väldigt kul. Jag är helnöjd!

Där det var ett stort hål efter att omkring 900 lastbilslast med jordmassor transporterats bort, står idag en modern anläggning för träindustrin. Ovanpå cirka 3 000 kubikmeter betong reser sig 70 limträpelare som mäter 30 meter och väger 6–7 ton vardera. Limträpelarna kommer från Setra själva och bär upp byggnaden. En byggnad som bland annat rymmer en finjusteringshyvel och maskiner som kan ta tillvara på det återanvändningsbara spill som blir i form av flis och kutterspån.

Projektet har varit en generalentreprenad i partnering vilket inneburit ett nära samarbete med beställaren genom hela processen.

– Vi och beställaren har hjälpts åt för att få projektet att gå framåt. Vi är öppna och ärliga och hjälps åt där det behövs. Jag och deras projektledare har haft daglig kontakt det senaste året. De har varit väldigt behjälpliga med tankar, idéer och sådant som truckhjälp och lastbilar. Det är det som är det fina med partnering, att vi hela tiden strävar mot samma mål, och det har fungerat jättebra.

Det är med varma händer som Mikael och OBK kan lämna över projektet till Setra som bara har uppstart och injustering av maskinerna kvar innan anläggningen går i full drift.

– Precis som jag verkar både OBK och Setra vara väldigt nöjda med slutresultatet. Vi har hållit alla tider och det har flutit på sedan dag ett egentligen. För min del kvarstår bara att sammanställa alla besiktningsprotokoll innan jag lämnar över här och går vidare på ett nytt lägenhetsprojekt i Örebro. Det ska också bli kul!