NYBYGGNATION AV HÄRDVERKSTAD TILL EPIROC

Sedan maj i år har Joel Ringnander från OBK skött projekteringen av en ny härdverkstad åt Epiroc i Örebro, medan Tobias Seffel har varit OBK:s ansvarige på plats. Det är Epiroc själva som står som beställare och i juli 2020 beräknas verkstaden vara i full gång.

Epiroc är en ledande global produktivitetspartner för gruv- och infrastrukturindustrin. Bolaget utvecklar innovativa borriggar, bergbrytnings- och anläggningsutrustning. Detta är inte första gången som Epiroc väljer att kontraktera OBK som byggleverantör – och eftersom tidigare samarbeten fungerat bra kom även detta projekt att tilldelas dem.

OBK står som ansvariga för totalentreprenaden och kommer utföra allt grundläggningsarbete, resa och montera stommen, samt el och ytterligare arbeten invändigt. När entreprenaden står färdig i april nästa år, kommer företag från både USA och Frankrike hit för att montera och installera borriggar och andra typer av maskiner som härdar material inuti verkstaden.

– Vecka 23 smög vi igång arbetet med grundläggningen. Det har varit en ganska omfattande grundläggning då vi behövt gräva djupa hål ner i marken där det ska monteras tvättapparater med saltevakuering. En av groparna är 3,6 meter djup, så det är ganska rejäla maskiner som kommer att användas. Från och med vecka 38 har vi gjutit första delen av plattan och i det stadiet står vi just nu, berättar Tobias.

Vad väntar härnäst?
– Vi fortsätter med att gjuta betongplattorna fram till vecka 42. Ytan ligger på 1400kvm och sedan finns det även en gasplatta på 300kvm. När dessa är färdiggjutna så kommer vi börja montera stommen. Som det ser ut nu så ligger vi i fas med tidsplanen och det känns väldigt bra.

Finns det något du tycker utmärker det här projektet?
– Ja fasaden är faktiskt lite speciell. De har nämligen beställt en 3D-fasad i betong med ett utstickande mönster som hela väggarna kommer att täckas i. Det är Strängbetong som tillverkat den fasaden och dem är således även underentreprenörer till oss. Som jag förstod det så skulle man få en känsla av bergrum och det är ju det Epiroc håller på med. Riktigt häftigt!

Avslutningsvis berättar Tobias att deras kontaktpersoner från Epiroc är nöjda med arbetet. Han själv tycker att det känns jättebra och tryggt att få arbeta med dem igen, och är glad för att de givit OBK förtroendet att genomföra detta projekt.