NYCKLARNA KAN LÄMNAS ÖVER TILL ÖREBROS NYA IDROTTSHALLAR

När eleverna på Rostaskolan återvänder efter jullovet invigs Tengvalla idrottshall med sina första lektioner. I en totalentreprenad i partnering har OBK byggt en fastighet med bland annat två fullstora idrottshallar på beställning av Futurum.

– Det har varit ett jätteroligt projekt. Känslan är att vi har skapat en riktigt bra fastighet att förvalta och fina lokaler för eleverna att nyttja, säger Joel Ringnander, arbetschef på OBK.

Den stora idrottsanläggningen har en bruttoarea på 4 400 kvadratmeter och innehåller två idrottshallar med ridåväggar samt ett stort antal omklädningsrum fördelat på två våningar.

Slutbesiktningen ägde rum i början på december. Innan dess hade kontroller av sådant som tillgänglighet, brand och akustik redan gjorts med goda resultat.

– Senaste månaden har vi verkligen haft tid för kontroller och provning av funktioner, så planeringen har varit väldigt lyckad vilket resulterat i en smidig besiktning. Det känns superbra att vi har kunnat följa tidsplanen!

I samband med att nycklarna till fastigheten lämnas över ska Rostaskolans personal först utbildas i anläggningens funktioner. Efter årsskiftet är de redo att hålla sina första idrottslektioner i den nya hallen och i vår återkommer OBK för att riva den gamla hallen.

– Idrottslärarna har fått vara med och titta en del och till viss del även tyckt till. Det har varit kul att se. De har ju tidigare varit i en liten, ganska sliten hall så när man ser dem förstår man verkligen att det kommer bli ett enormt lyft för deras arbetssituation. Jag förstår att de är sugna på att få komma in och börja ha lektioner här!