Omfattande markarbete startar åt Eon: ”Vi ska åtgärda så att det inte läcker ut igen”

Det ser ut som ett stort lerfält men är betydligt mer komplext än så. Här förvarar Eon många ton biobränsle som eldas i värmeverket varje år och i marken finns gammal aska som har bildat ett lakvatten som läcker ut. Nu bygger OBK, tillsammans med Eon, en långsiktig lösning på problemet.

 

I slutet på 80-talet började lastbilarna köra aska från värmeverket i Örebro till deponin och mellanlagret några kilometer bort. Under 2018 sluttäcktes deponin i Hulinge för att i stället göra plats för biobränsle som flis, spån, bark och stamved.

 

– Runt 2020 upptäckte man dock att det läckte ut lakvatten med höga pH-värden. Sedan dess har man försökt utreda varför och gå till botten med problemet, berättar Joakim Lund-Petersen, platschef och entreprenadingenjör på OBK:s mark- och industriavdelning.

 

Bygger långsiktig lösning på problemet

För att omgående stoppa lakvattnet från att läcka ut gjordes provisoriska lösningar som har varit i bruk under tiden som utredningen har pågått. Dagen före julafton 2021 blev allt klart. Arbetet med att få en långsiktig lösning på plats i Hulinge kunde påbörjas.

 

– Vi har varit med i projektet sedan slutet på sommaren för att hjälpa till och ta fram alla bygghandlingar. Så fort alla myndighetspapper var på plats drog vi i gång här och vi ska åtgärda så att det inte läcker ut igen.

 

Reningsverk och 80 000 kvadratmeter asfalt

Under utredningen har man kunnat beräkna att vatten från norr om anläggningen trycker på mot askan som lagret är konstruerat av. För att lösa problemet grävs två kilometerlånga diken runtom bränslelagret.

 

– Det blir djupa diken, och med dikeslösningen fångar vi upp lakvattnet från anläggningen men stoppar också vatten som trycker på utifrån. Tanken är att vi ska göra som en kapsel och kraftigt minska mängden vatten som kommer i kontakt med den gamla askan.

 

När lakvattendikena har grävts ska dammarna höjas och 20 000 kvadratmeter gummiduk läggas ut i slänterna till dikena. Ovanpå anläggs 80 000 kvadratmeter tät asfalt med ett reningsverk, en ny cistern och en stor sedimenteringsficka.

 

För OBK väntar daglig kontakt med den tillsatta projektgruppen och ett omfattande markarbete som kommer att pågå fram till lucia.

 

– Projektet är väldigt mycket i startgroparna så det är svårt att se allt som händer här, det är nästan 10 hektar vi jobbar på. I augusti när vi börjar asfaltera och har fått upp byggnader kommer arbetet att synas mer konkret och det kan vara läge för ett återbesök. Nu är det bara att köra på!