STORA MELLÖSA SKOLA NÄRMAR SIG SLUTBESIKTNING

Om- och tillbyggnationen av Stora Mellösa skola har pågått sedan november 2017 på beställning av Futurum. Nu är det inte långt kvar till slutbesiktning och att allt är klart. Joakim Karlsson som är arbetsledare berättar mer om projektet, utmaningarna och beställarens respons.

Sist vi besökte Stora Mellösa skola var i februari 2019. Då pågick nybyggnationen av hus F som idag tillhandahåller rum för fyra förskoleklasser och två skolklasser. Sedan dess har gympasalen rustats upp och arbetet med hus A, projektets sista hus, satts igång. Hus A består av tre våningar och har funktionsanpassats med bland annat hiss. Här kommer det finnas utrymmen för både lärare och elever.

– Det enda vi behåller original i hus A är ytterväggar, tak, några innerväggar och fläktrummet. Fläktrummet ska dock få en del uppdateringar som kommer underlätta för beställaren. Sedan blir det lite nya utrymmen och bland annat fler toaletter, berättar Joakim Karlsson.

Joakim har varit i byggbranschen sedan 1983 men det är först de senaste tre åren han har axlat rollen som arbetsledare, då främst på Stora Mellösa skola. Ett projekt som bjudit på vissa utmaningar.

– Vi hade fukt i den befintliga betongen, precis som vid matsalen tidigare, så vi får lägga in ventilerande golv där också. Det är inga konstigheter men det var inget vi hade räknat med från början. Det har flutit på bra ändå och vi håller vår tidsplan.

Var fjortonde dag har det hållits byggmöten som i sin tur har följts av brukarmöten för att stämma av med rektor och lärare. Att arbeta vid en skola ställer höga krav på säkerheten och Joakim berättar att det har fungerat bra med såväl lärare som elever – även om många elever självklart varit nyfikna på grävmaskinerna.

Vecka 16 väntar slutbesiktning av det sista huset som sedan planeras lämnas över vecka 18. Därefter kvarstår det att räta till marken och asfaltera innan projektet kan räknas som helt klart.

– Det har varit positiv respons från beställaren. Ekonomi, utförande och tidsmässigt, allt ser bra ut. Vi har bra kontakt med Futurum och de verkar nöjda! Lärarna vill flytta in före sommaren och komma i ordning tills eleverna är tillbaka i höst. Som det ser ut nu ska det inte vara några problem alls, avslutar Joakim.