Trippel ISO-certifiering till OBK: ”Nu är det officiellt”

OBK Sverige AB är stolta att meddela att vi har erhållit trippel ISO-certifiering inom arbetsmiljö, miljö och kvalitet. Kvalitetsstämplar och ledningssystem som ligger till grund för företagets fortsatta utvecklingsarbete.

– Vi har arbetat strukturerat med arbetsmiljö-, miljö- och kvalitetsfrågor under många år, och nu är det officiellt kan man säga. ISO blir ett kvitto på att arbetet som vi utför faktiskt håller en genomgående hög kvalitet, säger Philip Axelsson, KMA-samordnare på OBK.

Trippelcertifieringen som innefattar ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 kom i mål under april och utan avvikelser. För att nå dit har Philip tillsammans med ekonomiansvarig Therese Pettersson kompletterat och förtydligat befintliga rutiner som sammanställts i ett verksamhetsledningssystem (VLS). Systemet utgör grunden för OBK:s framtida arbete.

 

”En del i certifieringen är att hela tiden förbättras”

 

– Vi har arbetat efter ISO-standarden även innan certifieringen, så sett till arbetsrutinerna har det snarare handlat om att vi ska förtydliga än att förändra. Den största skillnaden är nog att vi nu får ännu tydligare rutiner för vårt förbättringsarbete framåt.

För varje område inom certifieringen – arbetsmiljö, miljö och kvalitet – finns såväl tydliga rutiner som mätbara målsättningar att jobba efter. Några av målen är bland annat att öka antalet timmar för vidareutbildning internt, att sänka antalet olyckor på byggarbetsplatserna och få en hög avfallsorteringsgrad.

– OBK vill såklart ha både de nöjdaste kunderna och medarbetarna. Nu har vi väldigt bra förutsättningar för det. Med mätbara mål kan vi se att vårt arbete ger resultat, samtidigt som vi har något att sträva efter tillsammans. En stor del i ISO-certifieringen är också att hela tiden jobba efter att förbättras. Vi kommer att sikta högt. Vi satsar på att göra ännu mer än det som kanske förväntas av oss och som certifieringen kräver. Det är vårt mål och certifieringen är absolut ett steg i rätt riktning.