UPPDATERING: TENGVALLA IDROTTSHALL

Idag arbetas det med stålstomme och HDF-gjutningar på den nya idrottsanläggningen vid Rostaskolan i Örebro. Sedan det senaste besöket i augusti har det med andra ord hunnit hända en hel del. Under dessa nästan fem månader har OBK lyckats hålla tidsplanen, upprätthållit en god säkerhet på arbetsplatsen och dessutom fått bra respons från beställarna som hittills är mycket nöjda med OBKs arbete.

Idag möter vi projektets platschef Mikael Wester och arbetsledaren Johan Jansson. De berättar om Tengvallas händelseförlopp och sammanfattar det hela med citatet nedan.

– Under vecka 44 gjorde vi klart den 3600 kvm stora betongplattan. Veckan därefter påbörjade stomentreprenören resningen av stålstommen och fasad, som de arbetar med fram till i mars. Vi har stöttat dem i arbetet och håller just nu på att slutföra fogjutningarna till de HDF-bjälklag som finns på våning två och tre, förklarar Johan Jansson.

Mellan de två cirka tolv meter höga idrottssalarna kommer det att finnas omklädningsrum som fördelats på två våningar. Dessa betongplattor, som Johan nämner, är av typen håldäcksbjälklag och kommer alltså att fungera som golv och tak till andra våningen samt takplanet. Gjutningarna mellan dessa plattor utförs för att hålla golv och tak tätt.

Vad händer på bygget innan ni går på julledighet?
– Stomentreprenören ska göra klart taket och allt smide. Vi ligger väldigt bra enligt tidsplanen så takarbetet kommer redan att dra igång tre veckor tidigare än vad det först var beräknat. Innan jul hoppas vi således att grunderna för taket är klart, så att vi efter årsskiftet kan arbeta med ytskiktet och göra taket tätt, berättar Mikael Wester.

Vad tycker beställarna om att ni ligger så pass i framkant?
– Både Futurum och Rostaskolan är väldigt nöjda. Vi har fått mycket beröm för att vi sköter allt bra. En gång i månaden har vi möte med dem och det har inte varit ett enda ont ord. Skulle det vara något, till exempel med säkerheten på arbetsplatsen, så tar vi ju tag i dem sakerna direkt, vi låter inte sådant ligga. Nej, så det har bara positivt från alla håll och kanter, både gällande våra underentreprenörer och våra arbetare. Det känns tryggt att veta nu innan vi snart lämnar bygget för lite julledighet, avslutar Wester.