UTBYGGNATION AV EPIROCS ANLÄGGNING I NORRA BRO

OBK har fått uppdraget att bygga ut Epirocs anläggning i Norra Bro. Det är ett stort projekt som förutom renovering och ombyggnation innefattar nya byggnader på nästan 13 000 kvadratmeter. Här ska det bli nya ytor för produktion, testytor och kontor.

 I mars började markarbetet och under april anlände byggarbetarna. När vi träffar Karl Brugge som är projektchef vid Norra Bro är den första etappen i full gång.

– Idag gjuter vi bland annat plattan till en hallbyggnad som ska stå här. Det är 200 kubik betong som ska läggas ut och beläggas med hårdbetong för att öka slitstyrkan, berättar Karl mellan hjullastare och grävmaskiner medan betongen forsar ner i formen.

Projektet består av totalt tre etapper. Den mindre hallbyggnaden som utgör den första etappen är i själva verket en prototyphall på 700 kvadratmeter. Senare under veckan ska stålstommen monteras där den högsta punkten blir 16 meter hög och hela byggnaden planeras vara klar i september.

Parallellt med den första etappen kommer arbetet med den andra etappen snart att påbörjas. Det ska bli en kontorsbyggnad i tre plan som kommer att byggas ihop med det befintliga kontoret. Den tredje och sista etappen blir tillbyggnad av produktionsytor på nästan 10 000 kvadratmeter, samt renovering och ombyggnad av befintliga ytor.

– Vi ska utföra hela projektet medan Epiroc har full drift på sin anläggning så det krävs mycket samordning för att vår framdrift inte ska störa den pågående driften i deras fabrik. Det har fungerat bra så här långt! Vi har en tät dialog med Epiroc och många möten.

Hela projektet beräknas vara klart inom två år och vi lär få anledning att återkomma för att se hur de efterlängtade byggnaderna växer fram i Norra Bro.

– Det märks att den här utbyggnaden är efterlängtad från Epirocs sida. Det finns ett stort engagemang och samarbetet mellan oss och beställaren fungerar riktigt bra. Det är väldigt kul, avslutar Karl Brugge.