VILLA VÄSTER PARK I ÖREBRO BÖRJAR TA FORM

Arbetet med Villa Väster Park pågår för fullt. OBK är totalentreprenör för projektet som på beställning av Carlsson & Åqvist ska bli både förskola och vård- och omsorgsboende, med bland annat 80 lägenheter. 

– Det har gått jättebra! Arbetet har gått mycket snabbare än vad vi hade vågat hoppas på, säger Samuel Oktay som är platschef vid projektet.

Senast vi besökte Villa Väster Park, i juni förra året, hade projektet precis börjat och ytorna förbereddes för pålning. Sedan dess har det hunnit hända en hel del och den plana marken har försetts med ett fem våningar högt hus.

– Skalet är uppe så nu har vi börjat arbeta invändigt med att få upp innerväggar och få lite rumsbildning. Om en månad ungefär ska nog målarna kunna komma in och börja måla. Just nu väntar vi på svar kring uttorkningen av betongen och hoppas på positiva resultat där så att vi väldigt snart kan komma igång med att lägga in plastmattan, säger Samuel.

När Villa Väster Park står helt färdigt kommer byggnadens bottenplan till hälften bestå av en förskola och till hälften av personalutrymmen för ett vård- och omsorgsboende. De resterande fyra våningarna blir identiska med varandra och rymmer 20 stycken lägenheter vardera till vård- och omsorgsboendet. Totalt landar byggnaden på cirka 7 000 kvadratmeter och Samuel är nöjd med hur arbetet har gått.

– Det har gått jättebra! Vi har haft en väldigt bra framdrift och det har gått mycket snabbare än vad vi hade vågat hoppas på. Vi har ju ett väldigt bra arbetslag där ute så allt har gått friktionsfritt utan några bekymmer alls.

OBK är totalentreprenör för Villa Väster Park och det är fastighetsförvaltaren Carlsson & Åqvist som står som beställare. Tidplanen för Villa Väster Park sträcker sig till november 2020 och då ska huset vara nyckelfärdigt så att verksamheterna kan flytta in i december.

– Vi har regelbundna byggmöten med beställarna. Var tredje vecka går vi igenom sådant som eventuella kostnadsregleringar, tekniska frågor, arbetsmiljön och hur det går på bygget i stort. Det verkar vara nöjda så här långt! Jag tror att de kommer bli väldigt nöjda i slutändan också, jag tycker att vi levererar en väldigt bra produkt. Stommen är uppe och nu ska vi se till att allt invändigt kommer på plats. Mina förväntningar är att arbetet fortsätter flyta på lika bra som det har gjort hittills, avslutar Samuel.