ADOLFSBERGSGÅRDEN BYGGS OM

Adolfsbergsgården är en mindre fastighet som ägs av Korskyrkan. Lokalerna används av Korskyrkan för olika slags aktiviteter som bland annat friskvårdsaktiviteter, fritidsgård och café. Men lokalerna nyttjas primärt av Brunnsskolans yngre årskullar, som har sina gymnastiklektioner där.

OBK har fått i uppdrag att renovera fastighetens entré, omklädningsrum och toaletter. Arbetet ska utföras av Jens och Johan från OBK, där Jens är den som kommer att finnas på plats och utföra det praktiska arbetet, medans Johan fungerar som arbetsledare. 

– Jag är normalt på Vingen och utgår därifrån tills vi är klara där. Men jag ansvarar även för detta projektet, som är ganska litet i paritet med ett bostadskomplex som Vingen, säger Johan.

Johan och Jens kom hit i måndags och har redan börjat montera innerväggar, trots att projekteringen inte är helt klar ännu.

– Man har fått ändra den första projekteringen lite på grund av att vi blivit tvungna att flytta på vissa avlopp och sådant som ska ned i krypgrunden. Det går bland annat fjärrvärmestråk under huset, som vi inte vill krocka med. Vi ska få nya besked idag och förhoppningsvis kan vi komma fram till en slutlig plan för vart allt ska sättas ut. Efter det kommer våra håltagere hit och borrar hål i betongplattan, berättar Jens, som har jobbat som snickare på OBK i tre år.

Hur trivs du på OBK?

– Det är fantastiskt, jag kunde inte gjort ett bättre byte för tre år sedan.

Johan håller med, även om han bara jobbat på OBK i ett år.

– Det är en härlig sammanhållning och alla drar åt samma håll, säger Johan.

Vad är blir nästa steg för er?

– Det blir att påbörja montage av innerväggar för resterande delar av omklädningsrummet. Men det kommer vara mest jobb för underentreprenörerna såhär inledningsvis med allt från VVS till el, menar Johan.