OM OSS

VÄLKOMMEN TILL OBK SVERIGE AB – DIN BYGG & ANLÄGGNINGSENTREPRENÖR I MELLANSVERIGE!

Vårt arbete kännetecknas av bred erfarenhet, hög kompetens och ett starkt kundfokus i alla uppdrag. Vi har stor förståelse för kundens behov och krav, vi anpassar därför våra projekt därefter. Vårt huvudfokus är kundnöjdhet och kvalité. OBK har idag ca 65 anställda och har huvudkontor i Örebro.

HISTORIA

OBK SVERIGE AB BILDADES 2011 FÖR ATT UTFÖRA BYGGENTREPRENADER I MELLANSVERIGE OCH MÄLARDALEN.

Till en början hade OBK två delägare som drev bolaget i mindre skala med inriktning mot förtroendekunder. 2015 skedde en stor förändring då bolaget köptes av fem delägare. Idag drivs bolaget av fyra av de fem ägarna som köpte bolaget 2015. Alla ägare har en lång och gedigen bakgrund i bygg- och anläggningsbranschen vilket präglar verksamheten både när det gäller kvalité och kundfokus.

KVALITET, MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

OBK Sverige AB har inom sin verksamhet ett väl fungerande arbetssätt för kvalitet- miljö- och arbetsmiljö. Det integrerade kvalitets- och miljösystemet följer ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 standardens upplägg. Arbetsmiljösystemet bygger på AFS 2001:1 och övriga föreskrifter som Arbetsmiljöverket har författat.

Kvalitetspolicy

Miljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy
”Vårt mål är att genom samarbete och erfarenhet bli beställarens självklara total-entreprenör”
KONTAKT