Spannremmen etapp 2 växer fram: ”En av Sveriges största vårdcentraler”

I anslutning till äldreboendet Kungsparken som OBK färdigställde under 2023 börjar en av Sveriges största vårdcentraler ta plats. OBK bygger vidare som totalentreprenör på Spannremmen etapp två – ett projekt som går i mål 2026.

 

Spannremmen etapp två kommer resultera i en 6 000 kvm stor vårdcentral och tandläkarmottagning på fyra våningar. Arbetet inleddes med ett inkluderande schaktningsarbete där 17 000 kubikmeter jord transporterades från byggplatsen.

 

– Det kommer bli en av Sveriges största vårdcentraler! Just nu pågår gjutning- och pålningsarbetet för fullt. I maj när prefab-stommarna anländer kommer bygget börja ta form ordentligt, berättar Roman Demczur.

 

Fortsatt samarbete med Länsgården: ”De är en jättebra beställare”

 

Efter ett lyckat arbete på Kungsparken har OBK fått fortsatt förtroende från beställaren Länsgården som totalentreprenör i detta projekt. Kungsparken och Spannremmen kommer även att sammankopplas för att underlätta för vårdpersonalen.

 

– Det är jättebra genomtänkt, eftersom läkare och personal enkelt kommer kunna gå mellan byggnaderna, berättar Roman och fortsätter:

 

– Vi har jobbat med samma projektledare från Länsgården som på Kungsparken och alla kontaktpersoner där är jättebra att ha att göra med. Det är aldrig problem att få besked och det uppskattar jag mycket.

 

Likaså fungerar samarbetet med underentreprenörerna på bygget bra:

 

– Vi har jättebra kontakt! Med bra stämning och samordning flyter allt på. Vi måste se till att planeringen från vår sida ger alla chansen att göra sitt jobb på ett bra sätt, betonar Roman.

 

”Vi ligger bra till i arbetet”

 

Att bygga en vårdcentral och tandläkarmottagning involverar andra krav än de vid byggnationen av bostadshus. Höga ljudkrav är en av aspekterna att ta hänsyn till.

 

– Sekretess-aspekten är stor när vi bygger inom vården och det finns mycket utmaningar kopplade till ljudkraven, säger Roman och fortsätter:

 

– Men det känns bra och vi ligger bra till i arbetet. Jag tycker om att ha bra samarbete med alla på plats och i det här projektet funkar det jättebra!