TJÄNSTER

ANLÄGGNING & INDUSTRI

ANLÄGGNING & INDUSTRI

OBK HAR MÅNGÅRIG ERFARENHET AV ANLÄGGNINGS OCH INDUSTRIBYGGNATION OCH DE SPECIELLA KRAV SOM STÄLLS PÅ OSS. VI ÄR SEDAN FLERA ÅR VERKSAMMA INOM OMRÅDENA PAPPERSINDUSTRI OCH KRAFTVÄRMEVERK.

I den här typen av uppdrag anpassar vi oss efter kundens processer för att inte störa produktionen. Detta medför ofta nattjobb, stoppjobb osv - allt utifrån kundens behov. Utöver mångårig erfarenhet har vi de utbildningar och certifikat som krävs för den här typen av uppdrag.
BYGG

BYGG

OBK BEDRIVER ENTREPRENADVERKSAMHET INOM PRODUKTION AV ALLA OLIKA SORTERS BYGGNADER, FRÅN LÄGENHETER TILL SKOLOR, KONTOR MM. VÅRT FOKUS ÄR ALLTID KVALITÉ OCH KUNDNÖJDHET.

Alla våra medarbetare har lång erfarenhet från samtliga discipliner och utför kontinuerligt entreprenader i olika entreprenadformer, även om totalentreprenad är det vanligaste.

Vi utför både nybyggnation och ROT-entreprenader, båda med kvalité och kundnöjdhet i fokus. Läs mer om våra pågående och färdigställda byggentreprenader under rubriken Projekt.
BYGGSERVICE

BYGGSERVICE

OBK BYGGSERVICE ERBJUDER SERVICEJOBB ÅT VÅRA AVTALSKUNDER INOM FASTIGHET, INDUSTRI OCH ANLÄGGNING. VÅRA MEDARBETARE ÄR ERFARNA OCH PROFESSIONELLA OCH ÄR VANA ATT MÖTA KUNDERNAS BEHOV.

Vi vill att det ska vara enkelt att ta del av vår service. Vi jobbar nära kunderna, med personlig kontakt, vilket innebär att mindre jobb kan beställas direkt på plats, t ex av våra kunniga servicesnickare. Det ger lätta och smida lösningar direkt, utan administrativa omvägar. Större servicejobb går däremot via vår arbetsledning.
PARTNERING

PARTNERING

OBK:S ERFARENHET INOM PARTNERING ÄR SVÅRSLAGEN. EN LÅNG RAD PARTNERINGPROJEKT GENOM ÅREN HAR LÄRT OSS ATT VARJE ENTREPRENAD ÄR UNIK OCH ATT DET FÖRUTOM SAMFÖRSTÅND MELLAN PARTERNA KRÄVS ERFARENHET OCH SKICKLIGHET FÖR ATT PROJEKTET SKA BLI FRAMGÅNGSRIKT.

OBK har vissa grundpelare i sina partneringsamarbeten:

- Kundens behov och krav i fokus.
- Öppenhet och ärlighet.
- Öppen redovisning och tillgång till OBK:s ekonomisystem från egen dator och valfri plats.
- Gemensam kalkyl där parternas gemensamma erfarenhet och kunskap vägs in.
- Gemensamma mål som vävs in i partneringprotokollen och följs upp på partneringmöten och work-shops.

OBK har också tagit fram smidiga och pålitliga mallar för ett framgångsrikt partneringsamarbete som vi arbetar med. Mallarna bygger på erfarenhet av partnering från mitten av 2000 talet och ger både överskådlighet och kontroll över hela projektet.

- Inköpsrutiner enligt OBK:s smidiga och lättöverskådliga inköpsmall som gör det lätt att välja det som är bäst och mest prisvärt för slutkunden under hela förloppet.

- Prognoser enligt OBK:s prognosmall. Lättlästa prognoser som delar upp och analyserar entreprenadens alla delar separat med en lättläst sammanställning där de viktigaste siffrorna kan utläsas på en enda sida.

KONTAKT