ARBETET PÅ ADOLFSBERGSSKOLAN GÅR BRA

I januari är det två år sedan OBK påbörjade renoveringen av Adolfsbergsskolan. Ett projekt som sedan dess har bedrivits i flera etapper eftersom verksamheten hela tiden har varit igång i skolan.

– Beställaren har ställt paviljonger intill skolan som man har flyttat ut eleverna i under tiden och vi har då renoverat en del av skolan åt gången. För att få ett bra flyt på produktionen behöver man verkligen tänka till med hur man delar in etapperna för att optimera produktionen, säger Mikael Wester OBK, platschef på bygget.

Mikael började arbeta på OBK i januari 2017, och Adolfsbergsskolan blev således hans första projekt.

– Jag trivs extremt bra på OBK och på detta bygget. Samarbetet mellan mig och Joel (Ringnander), som är projektledare, fungerar jättebra och alla våra snickare gör ett fantastiskt bra jobb. Att vi sedan arbetar med lika engagerade och duktiga underentreprenörer gör ju saken ännu bättre.

Hur ser en typisk dag ut?

– Jag kommer hit strax efter sex på morgonen och dricker kaffe med gubbarna. Halv sju börjar vi jobba, men innan det blir det alltid lite snack om vad som ska hända under dagen i from av leveranser till bygget och om det är någon som behöver beställa något akut. Sedan sätter jag mig på kontoret och svarar på mail som kommit in, när det är avklarat ger jag mig ut på bygget för att kolla så allt flyter på och om det är några frågor som behöver besvaras. Dagen avslutas sedan alltid med att jag tar in beställningar från gubbarna och lägger en beställning av material till nästkommande dag. Däremellan blir det en del samordningsmöten med ansvariga från skolan och beställare.

Hur är det att arbeta på en skola med alla barn runt bygget?

– Säkerhet blir ju viktigare än någonsin när man jobbar på en skola. Men i övrigt så har detta projektet fungerat otroligt bra, vilket jag tror grundar sig i att vi har ett bra och tätt samarbete med skolan med kontinuerliga avstämningar och samordningar. Man måste också se till att vara smidig när man samarbetar, då brukar det mesta lösa sig.

Hur ligger ni till sett till tidsplanen?

– Vi ligger faktiskt ganska långt före tidsplan. Från början skulle vi vara klara vecka 52, men nu ser det ut som att vi är klara redan vecka 46.

Projektet flyter av allt att döma på och för dagen är det fönsterbyte som står på agendan, för OBK´s del.

– Just nu håller vi på att byta fönstren i H4, medan de andra arbetsgrupperna arbetar för fullt invändigt. Nästa vecka ska jag få sätta på mig blåstället och vara med, då en av mina snickare ska på semester. Det ska bli extremt kul att få komma ut och jobba lite igen, avslutar Mikael.