ETT BRA OBK-BYGGE!

Att OBK har en god stämning inom gruppen råder det inget tvivel om. Men vad säger egentligen deras underentreprenörer om företaget? Vi är på Gumaeliusskolan i Örebro för att prata med några av dem, och lovorden haglar tätt.

– Det här det bästa bygget jag varit på under mina 30 år i branschen. Alla är lyhörda och lyssnar på varandra, vi har inte haft några problem alls, säger Tomas Larsson på LG Contracting.

Vad skulle du säga är anledningen till detta?

– En tydlig grundstruktur från projektets ledning. Det är en partnerning som verkligen fungerar, inte bara på kontoret utan även ute bygget. Jag har aldrig varit med om något liknande. OBK och framförallt Rickard (Ahlin, OBK:s platschef) ska verkligen ha en stor eloge här, konstaterar Tomas.

Det är många olika yrkesgrupper som ska samsas om samma utrymmen, både inne på bygget men också här i matsalen, som vi befinner oss i. Jesper Andersson är en av målarna från TH:s Måleri, som också stortrivs här på Gumaeliusskolan.

– Jag har aldrig haft såhär kul på ett bygge! Alla är trevliga mot varandra, vi har inte haft några problem alls. På andra byggen har jag stått och bråkat med folk som ska in i samma rum, bara för att det står så enligt tidsplan. Men här kan man föra en bra dialog med samtliga yrkesgrupper. Man kan enkelt lösa saker genom att bara prata med den det berör, säger Jesper och fortsätter. All heder till Rickard, jag har aldrig varit med om att någon styrt ett såhär stort projekt så bra. Han är engagerad i allt och följer verkligen upp det han antagit sig. Jag tror vi har honom att tacka för den goda stämningen.

Hur upplever du planeringen och tempot på bygget?

– Klockrent! Det är ett lagom tempo, och planeringen har fungerat felfritt. Detta grundar sig i att OBK´s leding är strukturerade och tydliga i allt de gör, säger Jesper.

Det är alltså kvalitet före kvantitet?

– Ja, alla gånger. Det viktiga på OBK´s byggen är att slutresultatet ska bli bra. Detta kan skapa irritation mellan de olika yrkesgrupperna. Men OBK har varit tydliga från början med att vi underentreprenörer ska göra ett bra jobb snarare än ett snabbt jobb. Givetvis inom rimliga tidsramar, säger Jesper.

Är detta ett fenomen som byggbranschen i allmänhet börjat sträva efter?

– Jag har bara varit med om att OBK har gjort det. På andra byggen så ska man forcera fram och så tar man smällen vid slutbesiktningen istället. Här är det totalt tvärtom, säger Jesper, och fortsätter. Under mina sju år som målare har jag aldrig varit med om att man får ett sådant utrymme att verkligen få göra sitt jobb. Jag tror detta är något som andra byggbolag behöver efterlikna.

Det har under en tid varit mycket prat om arbetsmiljö och säkerhet på svenska byggarbetsplatser, hur påverkas det av att OBK driver sina projekt i ett till synes ansvarsfullare tempo?

– Det påverkas ju i den bemärkelse att alla på bygget faktiskt har tid att vidta säkerhetsåtgärder i alla moment. Jag vet hur mycket det kan fuskas med säkerhetsfrågor på byggen där tempot drivits på för högt. Här tar man alla arbetsmiljöfrågor på allvar. Bara en sån sak som att alla faktiskt städar och gör snyggt efter sig, så att jag kan gå igång med mitt arbete direkt, utan att behöva städa efter andra yrkesgrupper. Säga vad man vill, men jag är övertygad om att detta faktiskt spar tid i slutändan, avslutar Jesper.

Vi går vidare i den stämningsfulla matsalen, där ironiska glåpord och snabba repliker kastas över borden, på ett oförargligt sätt. Visste man inte bättre, så skulle man kunna missta gruppen på cirka 60 fullvuxna människor för en skolklass på klassresa. En skön stämning helt enkelt.

Ove Backlund från Mellansvenska Fasad, är en annan underentreprenör som tycker att bygget fungerar bra.

– OBK har en bra framförhållning. Vi har veckomöten varje vecka, vilket gör att alla vet vart vi ska jobba, så att vi inte är i vägen för varandra, Säger Ove och fortsätter. En annan sak som skiljer det här bygget från andra är arbetsmiljöfrågan. Genom att vi inte har den press på oss, utan det viktiga är att uppnå ett bra resultat tillsammans så skapar det mera tid för att arbeta säkert. På våra veckomöten tas ofta detta med livlinor och hjälm upp, men även enklare saker som städning, vilket i sig inte är unikt för detta bygget. Men vad som skiljer sig här är att detta verkligen följs upp. Avslutar Ove.

Slutligen så ska även OBK:s Rickard Ahlin få ge sin bild av projektet på Gumaeliusskolan. Vad skulle du säga är orsaken till att era underentreprenörer trivs så bra på bygget?

– Vi använder partnering som ett led att jobba som en grupp med produktionsmöten och ett gemensamt mål att ha en bra arbetsmiljö och hög kvalitet. Redan från första dagen har vi hållit i särskilda möten där vi går igenom uppdraget och målen med alla berörda på arbetsplatsen. Detta har lett till en bred förståelse för hur en partnering med OBK fungerar. Vi arbetar alla mot ett gemensamt mål istället för ett individuellt, vilket visar sig i många moment ute på arbetsplatsen. Alla hjälper varandra i sann partneringanda och detta ger både god ekonomi och bra stämning.