GJUTEN PLATTA PÅ STENE SKOLA

– Den gamla skolan var i för dåligt skick för att rusta upp, säger Karl Brugge, som är platschef på bygget.

På uppdrag av Kumla kommun ska OBK bygga om Stene skola. Arbetet kommer att pågå i nästan ett år, den nya delen av skolan ska stå klar till skolstart efter sommarlovet i augusti. I november förra året var det byggstart och man har inte släpat benen efter sig.

– Först och främst var vi tvungna att riva den gamla skolbyggnaden, den var över 100 år gammal och i dåligt skick. Den låg delvis på samma plats där vi nu bygger den nya skolan så vi var tvungna att ta bort den för att kunna påbörja byggnationen. Efter avslutad rivning började vi med grundläggningen. Den blev vi färdiga med i tisdags då vi gjöt plattan.

Nu har ni vart här i två månader och fått en bra start, vad ingår i hela entreprenaden?

– Rivning av gamla skolan. En tillbyggnad på ca 800m2 som ska ha plats för 4 nya klasser, musikrum, bibliotek och nya personalutrymmen. En ny fin skolgård.

Att bygga vid en skola måste ställa extra krav på säkerheten. Är det något ni märker av?

– Det är lite speciellt då det är mycket barn i rörelse. Vi får vara extra noggranna med byggstaket och skyltning så att inga barn kommer in på byggarbetsplatsen. Hittills har det fungerat bra, eleverna har varit jätteduktiga och hållit sig på rätt sida staketen fast dom varit nyfikna på vad vi gör.

Apropå nyfikna, vad som händer här näst?

– Nästa vecka börjar vi mura ytterväggarna. Sedan kan vi påbörja takarbeten.