JUSTERVERKET I HASSELFORS

Vid senaste uppdateringen i Hasselfors stod OBK precis i startgroparna av Setra Trävarors nybyggnation. Idag gör vi en uppföljning på projektet och låter platschefen, Mikael Norén, kommentera arbetets status.

Solen lyser över Hasselfors när platschefen Mikael Norén går igenom allt som hunnits med sedan byggstarten i december 2018. Hittills har byggnadens bottenplan gjutits färdigt och just nu reser yrkesarbetarna den cirka 30 meter höga limträstommen.

– Det känns riktigt roligt att detta projekt fått vara mitt första för OBK. Jag tycker allting har gått jättebra och har goda förväntningar på slutresultatet, säger Mikael.

Byggnationen som Setra Trävaror beställt är ett justerverk som ska rymma en enorm finjusteringshyvel. Maskinen används för att kunna sortera trämaterialet efter dess kvalitet och därefter hyvla det till stomvirke och reglar. De överblivna resterna från hyvlingen tas sedan hand om i två olika mindre byggnader som kommer att stå placerade bredvid justerverket.

Hur ser projektets status ut idag?
– Vi ligger enligt tidsplan och har idag påbörjat ett nytt moment i resningen av byggnadens stomme. Det ska läggas block av KL-trä som kommer att bilda justerverkets tak. Dessa skruvas dit med hjälp av träskruv som är ca 300mm långa. Vi lägger taket parallellt ihop med resningen av stommen, vi reser alltså stommen del för del. Nu har vi rest två delar av stommen och börjar således med takläggningen för att inte få stopp i produktionen. Denna del av bygget beräknas vara färdig sista veckan i augusti. Därefter väntar montering av lättbetongblock runt hela byggnaden som våra samarbetspartners Orren Entreprenad kommer att hantera.

I slutet av september ska hyveln börja monteras i byggnaden. Då väntar det invändiga arbetet för OBK i form av vatten-, ventilation- och elinstallationer.

– Jag lämnar över mitt ansvar till Setra i slutet av september. Då tar de över för montaget av hyveln. Jag kommer däremot att finnas på plats för stöttning då jag har en hel del jobb invändigt. Tanken är därmed att jag blir kvar här till mars 2020. Förutom installationerna är det även personalutrymmen som ska slutföras, förklarar Mikael.

Vad har ni fått för respons från beställarna?
– Setra verkar nöjda. Vi har kontakt nästintill varje dag och samarbetet mellan oss har varit kanon. De hjälper oss faktiskt just nu med att lossa en stor lastbil med takleverans. Deras truckar klarar av upp till femton ton vilket blir ett mycket smidigare tillvägagångssätt än att använda vår lyftkran. Bara en sån sak uppskattas otroligt mycket. De hjälper mig så gott det går och litar på att vi kommer lyckas med projektet. Det tycker jag känns bra, avslutar Mikael.