KONTOR BLIR BOSTÄDER

OBK jobbar inte bara lokalt i Örebroregionen, man tar också åt sig uppdrag långt utanför länsgränserna. Idag besöker vi Henric Eklöw i Strängnäs, där han under ett och ett halvt år skall ansvara för OBKs senaste projekt – en kontorsbyggnad som skall byggas om till 31 stycken lägenheter.

Fastigheten, som uppmäter dryga 3000 kvadratmeter, byggdes under tidigt 1900-tal och förvärvades av det Örebrobaserade fastighetsföretaget Esswege Fastigheter AB under 90-talet. Fastigheten står nu inför en stor rot-renovering, med OBK som totalentreprenör, och det inledande rivningsarbetet är i full gång:

– Vi är snart klara med rivning av hela våning tre invändigt. Man kan säga att det är öppen planlösning just nu, skrattar Henric, och fortsätter: Sedan kommer vi jobba oss nedåt, våning för våning.

Med äldre byggnader som denna finns det alltid en del frågor och hinder man får reda ut allt eftersom. En av de är bärighet i väggar och tak i samband med att man river alla innerväggar och sågar nya hisschakt.

 – På plan tre är det inga problem alls, där gjordes en utredning av bärighet innan rivningsarbetet påbörjades. Men sen måste man noggrant utvärdera varje plan innan man börjar riva och såga upp hål för hisschakt, säger Henric.

Att driva ett större bygge som detta dryga 15 mil ifrån Örebro kan låta som en svår uppgift rent logistiskt, men detta menar inte Henric skall påverka avsevärt:

– Vi måste se till att lastbilar som går med material alltid är fullastade samt att man ibland får lov att samköra transporter. I övrigt har vi sovplats för de som jobbar här nu, och kommer hela tiden se till att våra gubbar har möjlighet att sova kvar. Sen går det ju att pendla också, om man vill. Man får planera allt lite bättre helt enkelt, konstaterar Henric.

Bygget startades i början av oktober och skall stå klart den 30 januari 2019. Den totala entreprenadsumman kommer att landa på cirka 60 miljoner kronor. Man kommer under byggtiden att sysselsätta 25 – 30 personer totalt.


FAKTA

Kontraktsumma: 60 miljoner

Ort: Strängnäs

Beställare:  Esswege Fastigheter AB

Entreprenadform: Totalentreprenad i partnering

Byggtid: Oktober 2017 – Januari 2019