MARKARBETEN ÅT ENERGIJÄTTE I ÖREBRO

OBK ska uppföra ett nytt bränslelager åt Eon. Man har tidigare haft sitt bränslelager utspritt på fyra olika ställen. Men nu vill man alltså energijätten samla allt till ett och samma lager. Tidigare har Eon använt platsen som askdepå, det vill säga som avfallscentral för sin aska som tillkommer i samband med energialstring.  

Platsen som valts är Hulinge, som ligger intill Berglundaområdet, ungefär en mil sydväst om Örebro. Men innan hela bränslelagret kan flyttas har OBK, och Mathias i synnerhet, mycket att förbereda.

– Området är på totalt 100 000 m2, och det som ska göras är att vi först flyttar de gamla massorna i form av aska och andra restprodukter från förbränningen. Sedan ska en enorm gummimatta läggas i botten, innan vi kan börja fylla upp med delar av befintliga massor, och skapa en bädd för Eon att lägga både bränsle i form av flis på, men också nya restprodukter från förbränningen. Det är även en del sprängning som ska utföras, förklarar Mathias Engvall, platschef på OBK.

Den nya anläggningen ska alltså fungera både som återvinningscentral och lager?

– Ja exakt. Men restprodukterna som kommer hit stannar inte länge, för man återanvänder sedan askan igen, då som gödning för ny skog. Så detta är en del i kretsloppet mellan att avverka skog till att odla ny skog kan man säga.

Budgeten för projektet ligger på 17,5 MSEK. OBK har varit igång sedan oktober, och så här långt har det mesta av arbetet utförts av maskiner.

– Det är enorma mängder massor som ska förflyttas, så det är uteslutande maskinarbete som pågår just nu. Först till våren kommer vi kliva ur maskinerna för att montera belysningar med mera, innan anläggningen ska stå klar i april 2019.

Mathias har jobbat på OBK i ett och ett halvt år nu, och även om det kan vara ensamt på byggföretagets marksida, så trivs han bra.

– Jag har kommit in jättebra i gruppen, och trivs verkligen med både chefer och arbetskompisar, även om jag inte träffar dem så ofta, konstaterar Mathias.