MATHIAS JOBBAR PÅ SÄKER MARK

MATHIAS JOBBAR PÅ SÄKER MARK

AkzoNobels svenska del Nobelindustrier grundades 1646, under namnet Bofors. I Sverige är man cirka 2700 anställda, fördelat på tolv orter. Man äger varumärken som Nordsjö Färg, International, Eka, Cuprinol och JOZO salt.

Idag träffar vi ett av OBK´s senaste nyförvärv på ledningssidan Mathias Engvall, som är platschef på utbyggnationen av AkzoNobels processanläggning för tillverkning av mikronäringsämnen till jordbruk, i Kvarntorp, Kumla.

– Vi ska ansvara för allt markjobb fram tills att vi har en gjuten platta. Sedan är vi klara, berättar Mathias.

Anbudssumman ligger på 4,6 MSEK och byggtiden sträcker sig ifrån vecka 44 (2017) tills vecka 16 (2018), då plattan skall vara gjuten och besiktigad. Hela projektet är förhållandevis litet, men det har ändå krävts mycket tid och energi menar Mathias.

– För det första så är säkerhetsfrågan otroligt viktig på ett sådant här projekt. Sedan har vi varit tvungna att påla marken under plattan.

Då Kvarntorp området historiskt varit ett område med industriell miljöfarlig verksamhet kan det finnas risker med hantering av jord och schaktmassor. AkzoNobel ställer mycket höga krav på hur ett säkert arbete skall utföras. Detta har påverkat tidplan och vårt säkerhetsarbete.

– Det har varit mycket förebyggande säkerhetsåtgärder. Till exempel har Tony, våra markarbetare, varit tvungen att ha sele, gaslarm och gasmask när han arbetat nere i schakten. Alla massor som vi grävt upp har fått köras till Fortum Waste Solution (Sakab) då man inte vill lagra schaktmassorna på siteområdet  och bedömningen har varit att det är bättre att upparbeta eventuella föroreningar än att använda dem som återfyllnadsmaterial.  Alla säkerhetsåtgärder gör att allt tar betydligt längre tid än vid ett normalt jobb, konstaterar Mathias.

Hur är det att ansvara för ett sådant här projekt?

– Det tar mycket energi. I början var det diskussioner med underentreprenörer och beställare om stillestånd på grund av alla säkerhetsåtgärder, och sånt tar ju alltid energi. Men nu på slutet har det gått bra.

Mathias kommer närmast ifrån markbranschen och började arbeta som på OBK i oktober 2017. Det har snart gått sex månader, och Mathias har kommit in i gänget bra.

– Det är ett bra företag att jobba på. Dels så är all personal väldigt kompetent, så man lär sig mycket. Sedan är sammanhållningen helt otrolig, det känns som att vi är en stor familj där alla ställer upp för varandra på ett prestigelöst sätt. Jag trivs jättebra, fastslår Mathias.