NYTT PROJEKT I ASKERSUND

Vi börjar det nya året med att besöka Askersund, där OBK ska bygga ett nytt vård- och omsorgshem. Beställaren är Länsgården fastigheter och projektet kommer att pågå fram till 2020.

I oktober förra året påbörjades etableringen på arbetsplatsen, och för tillfället är mark- och anläggningsarbetet i full gång.

– Just nu utför VANAB markarbete inför gjutning av grunden, samt flytt av befintligt media som kolliderar med nybygget. Parallellt med detta pågår vårt och andra entreprenörers projekteringsarbete, säger Bengt Åhlund, platschef på OBK.

Hela entreprenaden, som är en totalentreprenad i partnering, kommer att landa på ungefär 236 MSEK. Detta gör projektet till ett av OBKs största projekt hittills. Hur är det då att ansvara för ett bygge av denna kaliber?

– Det är ett stort bygge, som givetvis medför stora utmaningar och ställer stora krav på samordning och planering ifrån oss som totalentreprenör. Sedan ställer det såklart krav på våra underentreprenörer också, men vi jobbar alltid med kompetenta företag under oss, så jag ser inte detta projektet som något orosmoment, avslutar Bengt.


FAKTA

 

Kontraktssumma ca 236 miljoner

Ort Askersund

Beställare Länsgården Fastigheter AB

Entreprenadform Totalentreprenad i partnering

Byggtid Oktober 2017 – juni 2020