NYTT UPPDRAG FÖR SVENSKA KYRKAN

OBK Sverige AB har fått i uppdrag av Svenska kyrkan att utföra en om- & tillbyggnation av Sollidens kursgård. Den 26 januari vann OBK en partneringupphandling och blev därmed utsedda till totalentreprenör när Solliden ska rustas. Det nya projektet innefattar bland annat ett nytt storkök och ny konferens. OBK:s representanter på bygget är platschefen Karl Brugge samt den nyanställde arbetsledaren Joakim Karlsson, som nedan delar sina tankar om det nya projektet och sin nya roll på OBK.

 

 ”Jag ser fram emot att snart få komma igång med Solliden. I början av maj påbörjas rivningsarbeten och grundläggning av tillbyggnationen. Bygget kommer att delas upp i lite olika prioriteringsetapper då delar av deras lokaler måste stå klara i mitten av oktober för Julbordsbokningar. Hela projektet ska stå klart i februari 2018. Säger ”Jocke”

Vi träffar ”Jocke” på Stene skola, där han i dagsläget är belägen och leder bygget. Vi var där för två månader sedan och gjorde en artikel om bygget, som då hade en helt annan form än idag.

 ”Vi har börjat med innerväggar som även ingår i stomstabiliseringen vilket är ganska omfattande. Inom kort kommer även tegeltaket att börja läggas. I övrigt så ligger vi bra till och är helt enligt tidsplan. Konstaterar ”Jocke”

Sommaren 1983 började ”Jocke” jobba som snickare och har sedan dess samlat på sig många år av erfarenhet på olika arbetsplatser. Men att jobba ihop med alla på OBK är något speciellt.

 ” Jag började jobba på OBK den 15 maj förra året, men har tidigare jobbat ihop med dom flesta på firman. När det vart aktuellt att ta ett jobb här behövde jag inte fundera länge. Jag trivs otroligt bra med mina kollegor och vi har en hel del kul utanför jobbet också, vilket jag värderar högt! Jag vill också tillägga att jag är otroligt tacksam för att jag fått en ny roll som arbetsledare efter att i november förra året ådragit mig en axelskada som gjorde att jag inte kunde fortsatta med snickeriarbetet. Avslutar ”Jocke”

Vi tackar Joakim för nu och konstaterar att OBK Sverige AB fått ytterligare en ambitiös tjänsteman och att mera information om Solliden kommer att publiceras när byggnationen är igång. OBS! Bilderna från reportaget är ifrån Stene skola.