NYTT VÅRDHEM OCH FÖRSKOLA I ÖREBRO

OBK är i uppstartsfasen med kvarteret Stormhatten. Fastigheten Villa Väster Park kommer att bli ett vård- och omsorgshem kombinerat med en förskola. Projektledaren Samuel Oktay är på plats vid de första spadtagen, för att ge oss fler detaljer om bygget.

Som beställare av detta projekt står fastighetsförvaltaren Carlsson & Åqvist. Fastigheten kommer att bestå av totalt fem våningar, fördelat på cirka 1300 kvadratmeter per plan. En förskola ska byggas på husets nedersta våning. På samma plan kommer även personalutrymmen att finnas samt två separata ingångar för både förskolan och omsorgshemmet. Resterande fyra våningar kommer att bestå av 80 stycken seniorboendelägenheter.

Vad sker på arbetsplatsen idag?
– Just nu förbereder vi alla ytor för att pålmaskinen ska kunna köra in och slå ned pålarna. Pålningen skall påbörjas redan på måndag och det är totalt 180 stycken pålar som ska ned cirka sju meter, säger Samuel samtidigt som han stampar med foten i leran. Förhoppningsvis är de klara med pålningen inom en vecka, avslutar han.

Hela projektet skall vara färdigt i november 2020, en relativt tajt tidsplan, konstaterar Samuel. Om två veckor ska man börja gjuta plattan. Därefter ska den platsgjutna stommen resas.

– Det är ett ganska pressat projekt, både ekonomiskt och sett till tidsplanen. Detta gör att vi måste hålla en hög nivå på produktionen, samt göra smarta och välavvägda inköp. Men jag har erfarenhet av projekt i liknande storlek och känner mig trygg med vårt arbetslag här på plats. Det viktigaste är att vi arbetar som ett team, säger Samuel menande.

Vi ser fram emot att följa utvecklingen av det nya vårdhemmet och förskolan Villa Väster Park.