OMBYGGNATION AV ADOLFSBERGSSKOLAN

Direkt efter nyår startade man renoveringen av Adolfsbergsskolan, ett av OBK´s längsta projekt hittills. Bygget har pågått i ungefär 2 månader nu och beräknas pågå i ca 3 år. Joel Ringnander som är projektledare på bygget har en bra känsla så här i startskedet.

– Det känns som vi har kommit igång riktigt bra och ligger bra med i tidplanen. Det är en stark laguppställning med både våra egna gubbar och de underentreprenörer vi har med oss i projektet så det känns bra, säger Joel.

Då skolan har full verksamhet igång under hela byggtiden (bortsett från diverse lov) så har man fått dela upp bygget i 4 etapper, vilket medför vissa begränsningar,

– Vi måste såklart ta hänsyn till skolan och dess verksamhet, både vad gäller säkerhet för elever och att vi inte kan breda ut oss på för stora ytor när vi bygger om och renoverar. Skolan har ställt dit paviljonger som rymmer ett visst antal elever och det styr hur många etapper bygget delas in i, konstaterar Joel.

Skolan kommer att få ett rejält ansiktslyft. Man har bytt ut allt så när som på stommen, bland annat så har syllen på hela fastigheten bytts ut.

– Vi har öppnat upp väggen inifrån, sågat bort reglarna i väggen som står på syllen ca 50 cm upp på väggen, tagit bort den befintliga syllen, sopat och gjort rent innan vi har skruvat fast den nya syllen med en S – list under. Detta har vi gjort i mindre bitar eftersom ytterväggen är bärande, förklarar Joel.

Det är alltså ett komplext bygge, och som sagt ett av företagets längsta projekt hittills. Budgeten för hela projektet ligger på 39 miljoner kr.

 


Fakta 

Kontraktssumma: 39 miljoner kr

Ort: Örebro

Beställare: Futurum Fastigheter AB

Entreprenadform: Totalentreprenad i partnering

Byggtid:  Jan -17 till Dec – 19