OMBYGGNATION AV GUMAELIUSSKOLAN I ÖREBRO

OBK ska på uppdrag av Futurum Fastigheter AB bygga om- och till Gumaeliusskolan i Örebro. Ett stort projekt som kommer att pågå fram till juli 2017. Platschef Rickard Ahlin arbetar för dagen med att utreda omfattningen av rivning av befintliga väggar i skolan.

– Vi ska utföra både om- och nybyggnation av skolan som ska stå klar för inflyttning till höstterminen 2017.

Den östra flygeln på skolan har rivits för att göra plats för det 3000m2 stora utbygget som bland annat kommer att inrymma storkök, aula och lärosalar. Grundläggningsarbeten har påbörjats och i veckan kommer pålning att starta. Invändig rivning i befintlig byggnad har kommit långt men huset är i sämre skick än vad som framgått i förstudien. Rickard Ahlin och Futurum utreder gemensamt rivningens omfattning.

Idag har man 5 stycken egna snickare och betongarbetare på plats samt ett 20-tal underentreprenörer.

– Just nu pågår utredning och projektering för att fastslå nya husets utformning. När beslut tagits och projektering färdigställs kommer produktionen öka markant och antalet yrkesarbetare bli fler. För min del är det intressant att blanda ombyggnation med nybyggnation i så stor omfattning.


Fakta

Kontraktssumma: Budget ej fastställd

Ort: Örebro

Beställare: Futurum Fastigheter AB

Entreprenadform: Totalentreprenad i partnering

Byggtid:  Juli-16 till juli -17