PROJEKTET FORTLÖPER I ASKERSUND

Byggnationen av det nya vård- och omsorgsboendet i Askersund fortsätter. Platschefen Bengt Åhlund har uppdaterat oss med rikliga detaljer kring projektet.

Under dagarna har det borrats för energibrunnar som ska förse byggnaden med bergvärme. Man har också utfört det mesta av pålningsarbetet som bottenplattan sedan ska vila på. Arbetet har skötts väl och Bengt känner sig nöjd. Men projektet har ändå inte gått helt felfritt.

– Vi har ett bekymmer med att det är väldigt lutande berg, så stålspetsen som sitter längst ned på pålen får ej fäste och pålen glider undan. Det gör att vi får använda stålpålar på vissa ställen där man använder en borrkrona längst ned, som sedan blir kvar i berget. Detta blir väldigt kostsamt och tidskrävande.

I övrigt är man i full gång med att borra för bergvärmen. Det har borrats 250 meter djupt för att utvinna både värme och kyla ifrån grundberget.

– Det finns två användningsområden, på sommaren pumpar man ned varmvatten för att kyla husen och på vintern gör man tvärs om för att få värmeeffekt ifrån berget. Vi är precis klara och har gått bra, det ska bara kopplas ihop men det sker när tjälen släppt.

Man har även bergsprängning på ett hundratal kubik. Vilket i sig inte innebär några större problem. Men en stor telekabel, som tidigare legat nedgrävd under det som idag är byggnadsplatsen, har dock försvårat denna insats. Här har de varit tvungna att tillkalla en kranbil som lyft upp kabeln för att den inte skulle ta skada vid sprängningen. Kabeln ligger för tillfället på träbockar och kommer vid senare tidpunkt även att dras om.

Då entreprenaden motsvarar ett av OBKs största projekt hittills så är dessa typer av utmaningar något som redan räknats med i byggnationens arbetsprocess.

– Pålningsarbetet har dragit iväg tidsmässigt, men det räknar vi med att ta ikapp under sommaren. Nu är det vinter och tjäle vilket gör att markarbete försvåras en aning.

Vad blir kommande steg av projektet?

Utläggning av dräneringslager, isolering av grund samt armering av bottenplatta hus A. Sedan är det gjutning för hissgropar och pålsulor, förklarar Bengt.