RENOVERINGSARBETET I STRÄNGNÄS GÅR BRA

Det var i oktober 2017 som renoveringsarbetet påbörjades. Då var det fullt fokus på det omfattande rivningsarbetet, idag har ytterligare yrkesgrupper anslutit till Strängnäs.

– Just nu ligger arbetet för vår del i att sätta upp innerväggar. Vi är i stort sett klara med våning två, och har redan påbörjat arbetet en våning ned. Det har det även börjar röra på sig rejält för alla andra yrkesgrupper, förklarar Henric Eklöw, platschef på OBK Sverige AB.

Henric har rätt, inne på bygget är det har verkligen full aktivitet hos elektriker, VVS, målare, murare, håltagare, plåtslagare och ställningsbyggare. Samtliga yrkesgrupper jobbar flitigt, men tar sig som vanligt tid att för en kort stund samtala med andra yrkesgrupper, inte nödvändigtvis om något som har med bygget att göra utan mer för den goda stämningens skull.

Henric går runt på bygget med en ritning under armen tillsammans med beställarens representant, de inspekterar ritning kontra verklighet, vilket inte alltid är detsamma på byggnader uppförda på tidigt 1900-tal.

 – Det är en gammal kåk, vilket betyder att ritningar och verklighet inte alltid stämmer. Då får man göra vissa justeringar allt eftersom, berättar Henric.

I övrigt verkar allt gå enligt planering, och nästa stora projekt i projektet kommer vecka 7:

 – Förutom att vi måste avvika ifrån och ändra befintliga handlingar till och från så går det riktigt bra. Tidsplanen håller och vi ser inga direkta hinder för att det ska fortsätta så. Vecka 7 kommer alla nya fönster, då får vi att göra, avslutar Henric, som vanligt med ett skratt.