SLUTBESIKTNING AV KUMLAHALLEN

I Augusti slutbesiktades OBK:s entreprenad Kumlahallen. Det tidigare badhuset har byggts om till en multisportanläggning.

Där bassängerna tidigare fanns har man istället byggt en sporthall för gymnaster med en hoppgrop nedfälld i stora bassängens djupdel.
Det har även byggts 3st nya hallar där det tidigare fanns omklädningsrum och relaxdel som tillhörde badet. Övriga ytor har även anpassats efter dagens krav, en handikapp hiss har byggts för att öka tillgängligheten. Det har också byggt 9st nya omklädningsrum samt ett stort antal nya toaletter.
-Platschef Karl Brugge tycker att slutresultatet blev mycket bra och hoppas att föreningslivet och skolan kommer att trivas bra i sina nya lokaler.
Den största utmaningen i projektet har varit att det under hela byggtiden varit pågående drift i hallen i direkt anslutning till ombyggnationen.