SLUTBESIKTNING AV BRF VINGEN

I slutet av mars kunde Brf Vingens första lägenhetsköpare flytta in i deras nya hem. Ett projekt som hade sina utmaningar, men som fick ett fantastiskt avslut. OBK:s platschef Karl Brugge ger oss en guidad tur i den numera färdigbyggda fastigheten och summerar slutbesiktningen.

Första gången vi besökte OBK och detta lägenhetsbygge var i april 2018. Ett år senare står Brf Vingens lägenheter äntligen färdiga för inflytt. Under denna tid har det hunnits byggas tre stycken trapphus med totalt 51 lägenheter. Huset har en källare och ett underjordiskt garage. På garagebjälklaget har det dessutom byggts en trivsam gård för de boende att nyttja. Trots det fina resultatet var vägen dit inte alltid varit helt enkel. Karl Brugge, platschef på OBK, konstaterar att det varit ett ganska utmanande hus att bygga.

– Till att börja med består hela Ladugårdsängen av gammal sjöbotten, vilket påverkade fastighetens grundläggningsarbete, förklarar Karl.

En stor källare har byggts med ett garage för bostadsrätternas köpare. Att garaget är placerats just under denna gamla sjöbottensjorden har gjort att det ställts höga krav för att lyckas få det vattentätt.

 – Annars har exempelvis husets takkonstruktion varit extremt brant, med hela 45 graders lutning, fortsätter Karl. Detta medförde givetvis komplikationer i hur byggarbetarna skulle utföra sitt arbete. Och sist men inte minst så har även fasaden tillfört utmaningar. Det är en putsfasad vi fått arbetat med, med inslag av träpanel. Runt varje fönster och på alla balkonger har dessa panelfält spikats upp. Ett tidsödande arbete men som gav mycket liv till fasaderna. Panelen gjorde ju huset väldigt snyggt, avslutar Karl och nickar instämmandes.

Men allt hårt och utmanande arbete lönade sig verkligen till slut. HSB Produktion Mälardalen som är beställarna av huset är mycket nöjda, och likaså köparna av husets lägenheter. Karl förklarar att slutbesiktningen gick jättebra. Beställarna och köparna uttryckte mycket positiva åsikter om OBK:s arbete.

– Vi var klara med bygget i god tid inför besiktningen. Det gjorde att vi fick god tid på oss att se till så att allting fungerade som det skulle, men även att finishen var den rätta. Allting skulle vara snyggt och prydligt vid inflytt. Vilket vi också fick höra, berättar Karl glatt.

Allt som allt slutade arbetet med Brf Vingen i Södra Ladugårdsängen väldigt bra, och alla parter är nöjda. Detta var med andra ord ytterligare ett projekt som går att läggas till i listan över ”väl utförda totalentreprenader” i OBK:s referensbank.