SLUTBESIKTNING AV GRILLGÅRDEN

I november 2015 påbörjade OBK Sverige AB byggnationerna av 63 stycken lägenheter på uppdrag av Länsgården Fastigheter AB. Projektet Grillgården kan nu börja summeras och snart läggas till i listan över ”väl utförda totalentreprenader” i OBK:s referensbank.

Förra gången vi besökte Grillgården var det parkettgolv och puts utvändigt som stod i fokus. Idag träffar vi platschef Henric Eklöw. Som med stor karisma ser till att ”gubbarna” på bygget får sitt arbete gjort. Vart i processen befinner ni er idag?

– För våran del ligger det mesta arbetet som kvarstår i detaljer så som lister och beslag i lägenheterna. Vi har faktiskt börjat städa på våning 1, vilket alltid är en bra milstolpe, säger Henric.

Hur är fördelningen mellan egna och underentreprenörer nu på sluttampen?

– Vi är idag 3 stycken egna gubbar från OBK, sedan har vi cirka 17 stycken underentreprenörer på bygget, berättar Henric.

I slutet av maj ligger slutbesiktningen av bygget, och det känns på stämningen att samtliga yrkesgrupper verkligen vet vad som ska göras. Det råder inget klassiskt ”byggkaos” här.

– Totalt sett så ligger vi jättebra till med i tidsplanen. Men ofta kan det vara i slutet av bygget saker och ting tar längre tid än beräknat, därför är det viktigt att fortfarande vara på hugget och inte känna att ”vi är snart klara” för då hamnar man snabbt efter, säger Henric.

När man ser på hela projektet utifrån så verkar det inte ha vart några större problem på resans väg. Vad har vart de största utmaningarna under byggnationerna?

– Exakt, allt har gått bra hittills. Det ända som egentligen varit utmanande är att vi inte haft så gott om plats här på bygget. Detta har medfört vissa komplikationer vid transporter av material. Samtidigt måste jag här passa på att tacka samtliga underentreprenörer och den egna personalen för ett bra samarbete, och den goda stämningen på bygget, avslutar Henric.

 

Bygget över tid

September 2016

Januari 2017

April 2017

 


 

Fakta

Kontraktssumma: 74 miljoner

Ort: Örebro

Beställare: Länsgården Fastigheter AB

Entreprenadform: Totalentreprenad i partnering

Byggtid:  Nov-15 till Juni -17