TILLBAKABLICK MED OBK:S VD

Klockan är 10:09 när OBK:s VD Johan Åhlund kommer in i rummet. Aningen uppstressad, eller ivrig. Ivrig att få ta sig an nästa projekt, som den här gången är en intervju med fokus på det gångna bokslutsåret.

– Ursäkta att jag är sen, vi satt i möte med en leverantör. Hej, förresten! Inleder Johan entusiastiskt.

Man märker att Johan har en gnista och att han verkligen tycker det är kul att vara på jobbet, på riktigt! Men ingen tid får gå till spillo i en något uppskruvad vardag som denna. Vi fyller på våra kaffemuggar och beger oss igenom deras nyss tillbyggda kontorslokaler till det nya konferensrummet längst bort i fastigheten.

Igår hade man årsstämma på bolaget och att OBK har en gnista råder det inga tvivel om. Siffrorna som presenteras är mycket fina. Man har mer än dubblat sin omsättning under det gångna året. Ni har gjort en rejäl ökning i omsättningen, är du nöjd med årets resultat?

– Ja, vi hade ett mål om att dubbla omsättningen i år. Så det är klart att vi är jättenöjda med vad vi som företag åstadkommit. Vi har expanderat i en takt som vi känt oss bekväma i. Säger Johan ödmjukt.

Att expandera i den här omfattningen kräver såklart ett gediget arbete ifrån alla i företaget. Vad skulle du säga är den största anledningen till att ni uppnått dessa siffror?

– Jag kan inte peka på en specifik anledning till varför vi haft ett så lyckat år, det är många aspekter som spelar in. Dels så har vi fattat bra strategiska beslut, men det ligger mycket i våra anställda och hur alla jobbar tillsammans och verkligen vill framåt. Sen ska jag inte sticka under stolen med att det är högkonjektur just nu och således en bra marknad. Konstaterar Johan.

Vi befinner oss som sagt i en högkonjektur och det byggs som aldrig förr i Örebro med omnejd. Hur ser ni på framtiden och en eventuellt svalare marknad på sikt?

– Jag tycker att vi hittat en nivå som är bra. Vi känner oss bekväma storleksmässigt och vi har en god orderstock för innevarande år.

– Med det sagt så har man självklart med det i alla större beslut som ska fattas. Trots att det går bra nu och byggbranschen mår bra så måste man vara ödmjuk inför framtiden. Fortsätter Johan.

OBK Sverige AB har under året som gått tagit hem stora jobb som bl.a. tillbyggnad av SLP:s lager och kontor (Kumla Fastigheter AB), utbyggnation av Steneskolan (Kumla kommun), nybyggnation av 51 bostadsrätter åt HSB, om- & tillbyggnation av Gumaeliusskolan (Futurum Fastigheter AB) samt en omfattande renovering av Adolfsbergsskolan, också den med Futurum Fastigheter som beställare. Projekt i den storleken måste föra med sig vissa utmaningar, vad skulle du säga har varit era största utmaningar under året som gått?

– Projekten i sig har inte varit mer utmanande än vad vi beräknat. Däremot så har en stor utmaning varit att hitta rätt personal. Detta på grund av att vi inte bara anställer på kompetens utan också tittar mycket på personen och om den har vad som krävs för att bli en del av vårt ”lag”, vilket vi faktiskt vill vara.

– Personligen så är min största utmaning att hinna vara ute på arbetsplatserna och träffa alla anställda. Vilket jag kan sakna. Säger Johan.

Efter att ha intervjuat ett antal personer i företaget med olika befattningar så är ett återkommande ord ”laganda” och att man jobbar tillsammans på OBK. Ni har på ett år gått ifrån att vara 30 till idag närmare 55 anställda. Hur lyckas man behålla samma fina känsla i bolaget?

– Genom att vara noggranna när vi anställer, som sagt. Men framför allt att hela tiden sträva efter att alla ska ha kul på jobbet och att inte någon ska bli lidande bara för att vi expanderar i den takt vi gjort.

En rad strategiska beslut som fallit väl ut, stora upphandlingar som ni vunnit och bra rekryteringar har präglat det gångna bokslutsåret. Vad tar ni med er till detta året och vad är målsättningen?

– Att våga fortsätta tro på vår företagsfilosofi. Växa med tillförsikt, vilket kanske kan låta aningen märkligt om man kollar på vår ökning under de senaste åren. Men att vi är ödmjuka och fortsätter att välja vilka projekt vi ska gå in i med omsorg.

– Vi har en målsättning om att öka omsättningen igen. Men detta får inte ske på bekostnad av att våra anställda ska känna sig sönderstressade för att vi expanderar. Det är också otroligt viktigt att bibehålla samma känsla i bolaget. Vårt mål är att alla ska tycka det är kul att gå till jobbet och känna att man är en del av expansionen vi gör som bolag.