TILLBYGGNAD AV SLP:S LAGER OCH KONTOR I KUMLA

I Maj 2016 påbörjade man etableringen för utbyggnation av SLP:s lager och kontor i Kumla. Entreprenaden ska stå klar i Mars 2017.

– Lagerbyggnaden ska tas i bruk vid årsskiftet och hela entreprenaden ska vara klar till Mars 2017. Som det ser ut nu så ligger vi i fas med tidplanen, men det är kort byggtid och mycket som ska göras så det är viktigt att allt går som det är tänkt för att vi ska hinna med.  

Hela entreprenaden innefattar bl.a. Utbyggnation av 3000 m2 lager, 700 m2 kontor/produktion, påbyggnad av 1 kontorsplan 300 m2 samt tillhörande markarbeten. I dagsläget har man 4 stycken egna yrkesarbetare på plats samt 5 st underentreprenörer, men inom kort kommer det ökas på med både egna yrkesarbetare och underentreprenörer. Säger Joel som tycker att projektet har gått mycket bra hittills.

– Det är alltid lite trevande i det inledande skedet av bygget innan alla handlingar är helt färdiga och man har kommit in i och fått en bra helhetsbild av allt som ska göras. Under de senaste veckorna har det flutit på bra, men det kommer krävas mycket engagemang av alla inblandade för att allt ska hinnas med, men det kommer vi fixa!


Fakta

Kontraktssumma: 45 miljoner

Ort: Kumla

Beställare: Kumla Fastigheter AB

Entreprenadform: Totalentreprenad

Byggtid:  Maj-16 till Mars -17