TOTALENTREPRENAD SLUTFÖRD

Nöjda beställare, slutkunder och medarbetare är något som OBK har fått vänja sig vid. Idag har vi fått ännu ett exempel på det efter ett besök på Grillgården, som nu står klart. Projektet påbörjades i november 2015 och i juni, i år, kunde nöjda hyresgäster börja flytta in, i alla fall om Philip tolkat dem rätt.

– Vi har inte hört något ifrån hyresgästerna. Men i den här branschen har jag lärt mig att om man inte hör något så är det bra. Så jag ser det som ett gott tecken, säger Philip Axelsson, arbetsledare på OBK.

En som vi i alla fall kan konstatera är nöjd är beställaren.

– Arbetet har följt uppställda mål vad gäller ekonomi, utförande och tider. Så vi har absolut inget att klaga på, konstaterar Henrik Johansson, beställarens projektledare.

Har ni jobbat med OBK tidigare?

– Ja, vid lite mindre projekt. OBK är en bra totalentreprenör, de har en förhållandevis liten organisation med nära till beslut kombinerat med bra kompetens, säger Henrik.

En nöjd beställare är ofta resultatet av en väl utförd totalentreprenad. Även om just det här projektet krävt lite extra av OBK, i alla fall när man ser till planering av projektet:

– Som vanligt när det byggs centralt i en större stad så är platsbristen ett faktum. Det innebär att transporter och etablering måste planeras lite mer utförligt än projekt där det finns mer plats, förklarar Philip.

Har de höga kraven på logistik och planering påverkat projektets slutresultat?

– Nej, det gick bra. Tidplanen hölls och besiktning skedde så att hyresgästerna kunde flytta in som planerat. Hela projektet blev riktigt bra, både invändigt och utvändigt. Det är alltid kul att överlämna ett projekt som är väl genomfört till både beställare och hyresgäster, avslutar Philip.