Toppmoderna Kexfabriken är färdigställt: ”Ett landmärke för Örebro”

Örebros modernaste kontorshus är färdigt – Kexfabriken 2 är överlämnat till beställaren och snart påbörjas inflyttningen av hyresgästerna. OBK har tillsammans med Örebroporten skapat ett nytt landmärke för Örebro.

 

För nästan exakt två år sedan påbörjades rivnings- och grundarbetet för Kexfabriken 2 och nu har kontorshuset med fem våningar tagit plats. I höst kommer bland annat hyresgästen SCB husera i byggnadens ljusa, moderna rum.

 

– Arbetet har gått bra, men det har varit lite utmaningar på vägen. Det känns bra att vara i mål! Nu är det bara lite finjusteringar kvar, berättar Philip Oktay, biträdande platschef på bygget.

 

Välfungerande samarbeten på bygget: ”Vi alla har haft samma mål”

 

För att säkerställa tidsplanen har det under intensiva perioder varit ett 70-tal yrkespersoner på bygget. Samarbetet har fungerat väl med både beställare, underentreprenörer och alla på plats.

 

– Det känns som att vi alla har haft samma mål. Att få fram en bra produkt. Och det tycker jag vi har åstadkommit tillsammans! berättar Philip.

 

Kexfabriken är Philips första projekt hos OBK och därför är det lite extra speciellt för honom:

 

– Det har varit utmanande, men framför allt roligt och lärorikt. Det är lite fränt att Kexfabriken är ett landmärke för Örebro. Jag känner mig nöjd och stolt! Och det viktigaste är att kunden är nöjd också, säger Philip.

 

Statistiska centralbyrån redo för att flytta in

 

Efter slutbesiktning och slutsamråd återstår bara lite finjusteringar. Främst gäller det färdigställandet av gång- och cykelbanan som görs för att skapa enkel anslutning från Östra Bangatan till kontoret. Intill byggnaden finns ett stort cykelgarage där hyresgästerna kan parkera när de anländer.

 

– Den första september är allting klart både invändigt och utvändigt. SCB har börjat flytta in lite redan nu, berättar Philip och fortsätter:

 

– Tack till Örebroporten och alla som varit inblandade i projektet! Det har varit roligt att jobba med alla parter.