Generationsboendet Almby Kyrkpark vinner Örebro kommuns Byggnadspris 2023

Efter sommaren stod generationsbeondet i Almby kyrkpark färdigt. 38 inbjudande och moderna student- och seniorlägenheter var redo för inflytt. Ett projekt där hållbarhetstänk prioriterades högt. Den 20 december tilldelades projektet Byggnadspriset 2023!

 

Våren 2022 påbörjade OBK byggnationen och efter sommaren 2023 lämnades det stolt över till beställaren Svenska kyrkans bostäder. Slutresultatet var lägenheter med vacker träfasad, gångbroar i betong och plåttak – med en gemensamhetslokal för mötet mellan generationer.

 

”Projektet är ett utmärkt exempel på hur arkitektur kan användas för att skapa en god livsmiljö för människor i olika skeden i livet och med många möjligheter för umgänge över generationsgränser”, skriver Örebro kommun på sin hemsida.

 

OBK är stolta över att ha varit delaktiga som totalentreprenörer i bygget!