ADOLFSBERGSGÅRDEN

Ort: Örebro

Beställare: Adolfsbergs Baptistförsamling Korskyrkan

Byggtid: 2018 – 2018

PROJEKT