ADOLFSBERGSSKOLAN

FAKTA

Ort Örebro

Beställare Futurum Fastigheter AB

Byggtid 2017 – 2018

 

PROJEKT