BRF ÖSTERPARK

FAKTA

Ort: Örebro

Beställare: HSB

Byggtid: 2022 – 2024

PROJEKT