EPIROC NHT

FAKTA

Ort: Örebro

Beställare: Epiroc

Byggtid: 2019 – 2020

PROJEKT