EPIROC BROWNFIELD

FAKTA

Ort: Örebro

Beställare: Gällersta Gryt 4:9

Byggtid: 2020 – 2022

PROJEKT