ÖSTERÄNG

FAKTA

Ort: Örebro

Beställare: HSB Produktion i Mälardalen HB

Byggtid: 2020 – 2022

PROJEKT