ALMBY KYRKPARK

FAKTA

Ort: Örebro

Beställare: Svenska kyrkans bostäder i Örebro

Byggtid: 2022 – 2023

PROJEKT